Informatie over Letselschade

Dat moet u nou net overkomen! U bent het slachtoffer geworden van een ongeval met ernstig letselschade. Letselschade kan in vele vormen uw persoonlijke leven raken, mogelijk met langdurende effecten. Denk daarbij aan medische missers, letselschade uit verkeersongevallen, bedrijfsongevallen, enzovoorts. Daarbij geldt veelal dat er een slachtoffer en een veroorzaker bij betrokken zijn, wat mogelijk betekent dat de letselschade verwijtbaar en verhaalbaar is op de veroorzaker. Wanneer de impact van de letselschade zeer groot is en mogelijk inkomsten gederfd worden, dient een aanzienlijke smartengeld vergoeding gevorderd te worden op de veroorzaker. Bent u dan ook in dergelijke omstandigheden terecht gekomen dat u zwaar letselschade heeft opgelopen, schakel dan snel een jurist letselschade in.

Laagdrempelige toegang tot letselschade juristen

Zodra u onze letselschade juristen inschakelt, wordt er gestart met een intake gesprek om de ernst van uw letselschade case te onderkennen. Dit intake gesprek is gratis, en op basis van dit gesprek schatten wij uw kansen in op het slagen van een letselschade vordering. Zodra uw omstandigheden duidelijk zijn gaan onze letselschade juristen aan de slag en maken uw zaak aanhangig bij de rechter. Zolang het proces duurt dragen wij het risico aangezien wij op basis van No-Cure No-Pay werken. Dit betekent dus dat wij door u vergoed worden mits er tot een positieve uitspraak komt en er dus genoegdoening door de veroorzaker wordt betaald. Daarmee loopt u van begin tot eind van de letselschade procedure geen risico en kan dus iedereen gebruik maken van onze letselschade juristen.

Causaliteit bij letselschade

Bij een ongeval kan het dus tot ernstig en ingrijpend letselschade komen. Indien het een eenzijdig ongeval betreft dan is letselschade slechts aan u zelf te verwijten. Betreft het echter een ongeval dat door een tweede persoon of door de nalatigheid van een persoon of instelling is gebeurd, dan is er een slachtoffer en een veroorzaker waarbij de letselschade wegens het causale verband aan de veroorzaker verweten kan worden. Het is aan de bewuste of onbewuste actie van de veroorzaker dus te verwijten dat bij u letselschade is ontstaan. Betreft het dan ook nog een bewuste actie van de veroorzaker zoals het negeren van ARBO voorschriften door de werkgever dan weegt dat extra zwaar op het verkrijgen van een hoge vergoeding. Onbewuste acties wegen dus minder zwaar. Uiteraard dient deze verwijtbaarheid te worden aangetoond en daartoe schakelt u onze letselschade juristen in.

Letselschade in allerlei vormen

In elke omstandigheid kunt u te maken krijgen met een ongeval. Denk daarbij aan het instorten van een dak wegens foutieve constructie berekeningen, de uitvoering van de bouw is niet goed gegaan, enzovoorts waarmee dus de engineer en bouwer mogelijk gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen aan uw letselschade. U bent namelijk net met kleerscheuren en letsel aan de dood ontsnapt. De schrik zit er goed in en dat mag gecompenseerd worden. U kunt namelijk niet meer in uw dagelijkse onderhoud voorzien. Toch is het in deze een lange weg om aan te tonen dat deze causaliteit bestaat, echter zodra het werkelijk is aangetoond dan staat u ook volledig in uw recht. Wij staan met onze letselschade specialisten voor u klaar!

Inschakelen letselschade jurist

Letselschade zaken betreffen vaak ingrijpende zaken waarbij de letselschade levenslang invloed kan hebben. Dit dient uiteraard gecompenseerd te worden. U staat dan ook volledig in uw recht om verhaal te halen bij de veroorzaker. U heeft echter al veel doorgemaakt door het ongeval en dus is het beter om u juridisch bij te laten staan door een letselschade specialist. Wij weten wat we doen, bij ons passeren dagelijks vele voorbeelden de revue. Heeft u dan ook vragen omtrent uw letselschade zaak neem dan contact met ons op om een gratis intake gesprek te krijgen. Wij kunnen u goed adviseren omtrent de te nemen stappen, en welke procedures het beste gevolgd kan worden. Schakel bij letselschade dus altijd een letselschade jurist in.