Jurist voor Letselschade

Wanneer heb ik letselschade

Letselschade is een uitdrukking die vooral de laatste decennia sterk is komen opzetten. Letselschade kan veroorzaakt worden door een verkeersongeluk, misdrijf of medische fouten. Er is sprake van letselschade wanneer u iets overkomt door toedoen of schuld van anderen. Letselschade kan enorme een impact op uw leven hebben en in sommige gevallen zelfs uw hele leven veranderen. Vooral bij ernstige ongevallen waar een P2000 melding aan te pas is gekomen. Letselschade kan zowel fysiek (lichamelijk) als psychisch (geestelijk) zijn. Vaak is de fysieke letselschade al direct na het voorval duidelijk. Wat echter nog niet duidelijk is, is de impact die het op uw werk en privé leven heeft. Vele aanpassingen kunnen het gevolg zijn. Psychische letselschade waardoor uw leven sterke veranderingen meemaakt is nog lastiger. Psychische schade is namelijk niet zichtbaar en daarom is het vaak een extra gevecht om aan uw recht te komen.

Een jurist is onmisbaar

Door op tijd te erkennen dat er sprake kan zijn van letselschade, is het zaak om zo snel mogelijk een jurist voor letselschade in te schakelen. Een jurist die gespecialiseerd is op dit gebied, kan u op de juiste manier begeleiden en achterhalen welke tekortkomingen u door de letselschade heeft. In eerste instantie zal een jurist voor letselschade met de veroorzakende partij overeenkomen welke schade er is en welke vergoeding daarvoor gevraagd wordt. De gang naar de rechtbank is echter niet altijd te voorkomen. Betreft het een ongeluk of misdrijf, dan is de schuldvraag veelal eenvoudig. Betreft het echter een medische fout, dan heeft een jurist vaak handen vol met werk, omdat veroorzakende partij hier niet snel de fout zal toegeven. Vooral in dit laatste geval kan het soms jaren duren, wat extra psychische schade en leed met zich meebrengt. Juist dan is een erkende letselschade jurist of advocaat onmisbaar.

Welke vergoedingen bij letselschade

Bij letselschade kunnen meerdere soorten letselschade vergoedingen gevraagd worden. Is er sprake van inkomsten verlies, dan zal dit gat moeten worden opgevuld door een letselschade vergoeding. Mocht er tevens sprake zijn van diverse aanpassingen in huis omdat u niet meer goed kunt lopen of voor vervoer omdat dit niet meer op een normale manier mogelijk is, dan zal ook hier een vergoeding op zijn plaats zijn. Daarnaast kan er nog smartengeld worden gevraagd. Dit is een vergoeding voor immateriële schade. Schade die dus niet gelijk zichtbaar is of in materieel is uit te drukken. Vaak is de schade niet in geld uit te drukken, maar een juiste vergoeding kan de pijn wel verlichten. Hoewel we hier niet dezelfde extreem hoge vergoedingen als Amerika hebben, worden er wel steeds vaker hogere schade vergoedingen geëist.

Wat kost een letselschade jurist

Indien u een letselschade jurist inschakelt, hoeft u niet bang te zijn voor hoge kosten. In de intake wordt namelijk al duidelijk of er een schuldige in het spel is. Doordat er bij letselschade duidelijk sprake is van een schuldvraag, zal de letselschade jurist voor u kosteloos zijn. De schuldige aan uw letsel moet namelijk zowel de schadevergoeding als alle kosten voor de jurist en eventuele rechtbank betalen.